top of page

Docent Duurzaamheid

Sinds eind 2021 ben ik aangesloten bij de Haagse Hogeschool als ‘teaching professional’. Ik verzorg lessen voor een multidisciplinaire deeltijd opleiding. Zo geef ik vakken over de transitie van lineair naar circulair, footprint van de organisatie en value cases. Deze vakken worden gevolgd door studenten uit de richtingen Human Resource Management, Facility Management en Bedrijfskunde.

Projectleider Duurzaamheid

Sinds september 2021 help ik de grootste van de zes faculteiten met verduurzamen. Mijn opdracht richt zich voornamelijk op het stimuleren van bewustwording en het delen van kennis. Zo heb ik verschillende bijeenkomsten georganiseerd gericht op kennisdeling. Momenteel zijn we bezig met het implementeren van een duurzaamheidsbeleid. Dit beleid is voornamelijk gericht op duurzame mobiliteit en papiergebruik. Na succesvolle implementatie worden hier meerdere facetten aan toegevoegd.

"Vanaf de eerste kennismaking werd mij duidelijk dat Chantal een betrouwbare en kundige professional is, die actief meedenkt, initiatief neemt, betrouwbaar is, adequaat acties oppakt en goed afstemming houdt met mij. Daardoor kon ik in mijn rol als portefeuillehouder met een beperkte tijdsinvestering samen met Chantal goede en snelle stappen maken in het opstellen van een beleidsdocument, implementatieplan en het daadwerkelijk in gang zetten van het implementatieplan. Concreet heeft onze samenwerking het volgende opgeleverd: een gedegen en breed gedragen beleidsplan met concrete kpi’s en doelstellingen, een implementatieplan en de eerste concrete stappen in het in uitvoering brengen van het implementatieplan. Al met al ben ik zeer te spreken over de samenwerking met Chantal en zou ik haar absoluut aanbevelen in een rol als projectleider of als specialist op een inhoudelijk onderwerp, aangezien ze prima in staat is zelfstandig inhoud eigen te maken."

Mario Van Boven - Manager Faculteitsbureau HHS

Mario van Boven.jpg
shaojie-YWbjlBoAkEk-unsplash.jpg

Haagse Hogeschool

2021 - Heden

bottom of page